Optime - planeerimine, master data ja andmelao haldus

Optime lihtsalt kasutatav planeerimisrakendus, mis lihtsustab ja kiirendab ettevõtte äriplaneerimist ja eelarvestamist.

Efektiivne planeerimine ja eelarvete koostamine

Planeerimine on iga eduka ettevõtte oluline juhtimistegevus. Planeerimissüsteem seob erinevate valdkondade - müük, turundus, tootmine, finants jne - ühtseks tervikuks. Koos eelneva tegevuse analüüsiga luuakse planeerimisprotsessis parim arusaam tulevikust ning kavandatakse edu aluseks olevad tegevused. Hea planeerimissüsteem on lihtne, paindlik ning mõistliku maksumusega.

Paljud firmad kasutavad planeerimises eraldiseisvaid excel faile, kud nende andmete koondamine ühtsesse süsteemi on ajamahukas ja oht vigade tekkimiseks on suur. Kasutajad veedavad rohkem aega andmete sisestamisele ja konsolideerimisele, kui andmete analüüsile.

Optime lihtsalt kasutatav planeerimisrakendus võimaldab paljudel kasutajatel samaaegselt sisestada planeerimisandmeid läbi paindlike kasutajavormide veebis. Andmed sisestatakse üks kord ja konsolideerimine toimub reaalajas.

Veebipõhised planeerimisvormid

OLAP planeerimisvormide kasutajaliides

Planeerimisprotsessis osalemiseks piisab veebilehtisejast. Kasutajate ligipääs on kontrollitav ja juhitav, mis võimaldab piirata iga kasutaja vaate ainult temale oluliste andmetega. Andmete sisestamise keskkond on sarnane excelile. Veebivorm võimaldab andmeid sisestada, kopeerida-salvestada ja sarnaselt excelile 'lohistada'

Integratsioon exceliga

OLAP planeerimisvormid excel OLAP planeerimisvormid excel import

Planeerimisvormi saab integreerida exceliga - samal ajal avatud exceli failis saab luua arvutusi kogu exceli funktsionaalsust kasutades ja tulemused kiirelt importida planeerimisvormile

Kommentaaride lisamine

Eelarvestamine kommentaaride lisamine

Sisestatud andmetele saab lisada ka kommentaare, mis sarnaselt andmetega on koheselt kättesaadavad aruandluseks

Tsentraalne planeerimisvormide haldus

OLAp planeerimisvormide haldus MDX

Võimaldab MDX keelt valdaval kasutajal kirjeldada dünaamilisi veebivorme MS SQL Server Analysis Service kuupides planeerimisandmete haldamiseks. Vormide kirjeldamisel saab kasutada ka muutujaid, mis võimaldab filtreid/elemente üheaegselt muuta mitmel vormil korraga – näiteks planeerimisperioodi muutusel lisada kõikidele vormidele perioodi veerge vms

Tsentraalne äriloogika

OLAP server võimaldab kirjeldada kesksed planeerimisloogikad (valemid, jaotused jms), mida saab ka rakenduse kaudu hallata. Periodilise aruandluse efektiivsust aitab tõsta tsentraalsete set'ide kirjeldamine (kuud, millistes kuvatakse tegelikud väärtused ja millistes eelarve vms). Sette saavad ärikasutajad ise läbi rakenduse hallata.

Reaalajas integreeritus

Planeerimisandmete sisestamisel on koheselt kättesaadavad kontrollaruanded, võrdlused eelmiste perioodidega jne. Aruandluseks saab samal ajal kasutada Excelit, PowerBI-d või mõnda muud standardeid toetavat aruandluslahendust.

Turvaline ja kaasaegne tehnoloogia

Optime rakendus on realiseeritud Microsoft Azure ja SQL serveri baasil. Standardsete tehnoloogite kasutamine tagab rakenduse turvalisuse, integratsiooni teiste süsteemidega ning skaleeritavuse. Optime toetab andmete asumist nii pilves kui ettevõtte enda serverites.