Aruandlus ja analüüs

Optime kogemus võimaldab kiirelt kasutusele võtta parimaid praktikaid, mis ennast mitmel pool tõestanud. Optime juurutusmetoodika ei nõua kliendilt põhjalikku ärianalüüsi mõistmist, suudame aru saada juhtimisinfo probleemidest ja pakkuda neile lahendusi.

Kuluarvestus

Kuluarvestussüsteemide loomisel pakub Optime lisaks tarkvarale ka metoodikaalast koolitust ning konsultatsiooni, samuti andmelaol põhinevate aruandlus- ja planeerimissüsteemide loomist ning haldamist.

Planeerimine

Planeerimine on ettevõtte oluline juhtimistegevus. Planeerimise käigus kavandatakse edu aluseks olevad tegevused. Hea planeerimissüsteem on lihtne ja võimaldab igal hetkel tõhusalt tuvastada hetkeseisu ning hälvete põhjused.