Analüüs

Põhiandmete korrastamine ja koondamine andmelattu võimaldab suurte andmemahtude kiiret töötlust ja kohest andmeanalüüsi. Standardsed aruanded ja juhtimismõõdikud on ajakohastena igal hetkel kättesaadavad

Planeerimine

Optime lihtsalt kasutatav planeerimisrakendus võimaldab paljudel kasutajatel samaaegselt sisestada planeerimisandmeid läbi paindlike kasutajavormide veebis. Andmed sisestatakse üks kord ja konsolideerimine toimub reaalajas

Kuluarvestus

Optime võimas ja paindlik tegevuspõhiste kulumudelite modelleerimine sobib igale organisatsioonile. Kuluarvestussüsteemide loomisel pakub Optime lisaks tarkvarale ka metoodikaalast koolitust ning konsultatsiooni