Optime ABC - tegevuspõhine kuluarvestus

OptimeABC on kaasaegne ja laia funktsionaalsusega tegevuspõhise kuluarvestuse (ABC - Activity Based Costing) tarkvara, mis sobib kasutamiseks igas organisatsioonis sõltumata suurusest, tegevusvaldkonnast ja omandivormist.

Terviklik juhtimisarvestuse metoodika

Tegevuspõhine kuluarvestus on alati osa ettevõtte terviklikust juhtimisinfosüsteemist, ABC tõhusaks haldamiseks on oluline, et kõik juhtimisarvestuse komponendid oleks omavahel kooskõlas, mis tagab süsteemi haldamise lihtsuse ja odavuse.

Optime praktikas tõestatud metoodika hõlmab endas terviklikku juhtimisinfosüsteemi loomist alustades tulude ja kulude kirjeldamise süstematiseerimisest ning lõpetades keerulisemate tegevuspõhist kuluarvestust sisaldavate aruandlus- ja planeerimisrakendustega. Kuluarvestussüsteemide loomisel pakub Optime lisaks tarkvarale ka metoodikaalast koolitust ning konsultatsiooni, samuti andmelaol põhinevate aruandlus- ja planeerimissüsteemide loomist ning haldamist.

Paindlik modelleerimine

Abc protsess

Toetab loogilist põhi-ja tugiprotsesside eristamist, mis aitab kaasa organisatsiooni kulukäitumise paremale mõistmisele. Tugiprotsesside tegevuste kulud saab jagada põhiprotsesse läbiviivatele ressurssidele (personali haldamine toetab loogiliselt põhiprotsessi inimressursse, mitte tootmis- või müügitegevusi).

tegevuspõhine kuluarvestus modelleerimine ülevalt alla ABC modelleerimine alt üles

Mudelit saab kuvada ja hallata nii ülevalt-alla (milline kuluobjekt kasutab milliseid tegevusi ja milline tegevus milliseid ressursse) kui ka alt üles (millistes tegevustes ressurss osaleb ja millistes kuluobjektides tegevus osaleb) vaates

Erinevate mudelite/perioodiandmete kombineerimine

Võimaldab arvutusi läbi viia erinevate mudeliversioonide ja perioodiandmete kombinatsioonidega – näiteks kasutades ühel juhul eelmise perioodi kuluandmeid ja järgmiseks perioodiks koostatud mudelit ning teisel juhul samu kuluandmeid ning varasemat kulumudelit. Mudelite ja perioodiandmete kombineerimine võimaldab paremini mõista omahinna muutuse põhjuseid s.t. milline osa muutusest tuleneb mudeli muutusest ning milline kulubaasi muutusest

Kaasaegne tehnoloogia

Põhineb Microsofti kaasaegsetel tehnoloogiatel, mis koos tagavad tõhusa, kättesaadava ja jätkusuutliku platvormi

Paindlik litsentseerimine

OptimeABC loomisel  on olnud eesmärgiks kättesaadavus iga suurusega organisatsioonidele. Tavapäraselt on tegevuspõhise kuluarvestuse tarkvarapaketid väga kallid ja juurutusprojektid sellest tulenevalt riskantsed. OptimeABC hinnatase muudab tegevuspõhise kuluarvestuse kättesaadavaks ka väiksematele organisatsioonidele ning paindlik litsentseerimine vähendab projektide riski.