Koolitus: Tegevuspõhine kuluarvestus ja -planeerimine praktikas

Me räägime toote- ja kliendikasumlikkusest ning sellest, kui olulised on need ettevõtte edukuse tagamiseks.

Kahepäevase koolituse 'Kasumlikkuse mõistmine ja juhtimine' jooksul omandavad osalejad praktilised võtted, mille abil korraldada ressursikeskset majandusarvestust, arendada ja hallata tõhusalt tegevuspõhist kulumudelit ning analüüsida ja juhtida toodete ja klientide kasumlikkust.

Koolitus annab:

Koolitusel osalejad läbivad kõik sammud praktiliste tööde käiguse näidisettevõtte baasil.

Hilisemaks kasutamiseks saavad kõik osalevad ettevõtted lahendusvariandi kaasa OptimeABC vabaversiooni failidena.

Koolituse teemad:

Koolitust viime läbi nii avaliku - kui sisekoolitusena ning vajadusel ka lühema 1-päevase versioonina peamiselt kuluarvestuse projektides osalevale laiemale juhtide ringile