ABC

Optime andmeladu - analüüs ja aruandlus

Optime andmeladu on Microsoft BI platvormil baseeruv ettevõtte juhtimisinfolahendus. Microsoft on selge liider BI platvormide seas. Optime lahendus kasutab ära kogu platvormi funktsionaalsuse ja võimaldab lisada Optime toodetega planeerimine, master data ja andmelao haldus

gartner bi magic quadrant

Kogu organisatsioonile kättesaadav, pidevalt kaasajastatud ja kvaliteetne aruandlus on iga ettevõtte edu eelduseks. Konkurentsivõimet parandab kiire ja paindlik tootegruppide ja kliendisegmentide analüüsi võimekus.

Optime juhtimisarvestuslahendused sobivad iga suurusega organisatsioonile, sest on piisavalt paindlikud suurte organisatsioonide vajaduste rahuldamiseks, kuid hinnalt kättesaadavad ka väiksematele.

Paljud ettevõtted puutuvad kokku olukorraga, kus isegi müügi- ja kasumiaruannete koostamine erinevates vaadetes on aeganõudev ja töömahukas ettevõtmine, rääkimata detailsematest kliendiaruannetest või toote kasumlikkuse analüüsist.

Optime on integreeritud juhtimisarvestuslahendus, mis

 • korrastab ja haldab ettevõtte põhiandmeid
 • koondab andmed andmelattu
 • visualiseerib jooksvad äritulemused vastavalt ettevõtte vajadustele
 • võimaldab ka kiiret ja paindlikku ärianalüüsi
 • võimaldab lisada planeerimise ja eelarvestamise
 • võimaldab lisada keerulisemad kulumudelid, nagu tegevuspõhine kuluarvestus

Tulemuseks on kõigile kättesaadavad reaalajas nähtavad mõõdikud, võimalus kiireks detailseks analüüsiks ja efektiivne kontrollitud äriplaneerimine nii sageli kui vaja. See vabastab hulga ettevõtte inimressurssi, mida suunata äri konkurentsivõime tõstmisele.

Täisteenus alates juhtimisinfo kompetentsist kuni rakenduse haldamiseni

Juhtimisinfosüsteem ei ole ainult üks IT rakendus, paratamatult vajab see ajas täiustamist ning samuti hooldamist/haldamist, et kasutajad paremaid otsuseid saaksid teha. Optime pakub juhtimisinfosüsteemide loomisel ja haldamisel täisteenust – meilt saate kõik teenused alates juhtimisinfo vajaduste analüüsist ja aruandlussüsteemi loomisest kuni keerulisemate planeerimis- ja kuluarvestussüsteemide loomise ning halduseni. Juhtimisinfo kompetentsi loomine igas ettevõttes ei ole alati otstarbekas, sobiva partneri kaasamine aitab maandada riskid ning tagab kindla ja kiire tulemuse.

Põhineb praktikas tõestatud andmemudelil

Optime äriteadmine on muudetud andmemudeliks, mis sobib väheste täiendustega lahendama enamuse organisatsioonide juhtimisinfo vajadusi. Sõltumata suurusest ja tegevusvaldkonnast on ettevõttete ja organisatsioonide põhiprotsessid oma olemuselt väga sarnased, mis võimaldabki kasutada parimaid praktikaid.

Ärikogemus mitte ainult tehnoloogia

Juhtimisiinfosüsteemide arendusprojektides on kriitiliseks eduteguriks arendaja võime aru saada kliendi ärist. Äritegevuse ja tehnoloogia samaaegne tundmine võimaldab kiirelt pakkuda sobivaid lahendusi juhtimisinfo loomiseks, koondamiseks ja esitamiseks. Tavapärane tarkvara arendusmudel tellija-> analüütik -> projektijuht-> arendaja on kohmakas ja ei võimalda teholoogilisi võimalusi äriavajadustega tõhusalt kokku viia - äripool ei oska tahta ja arendaja ei oska pakkuda. Arendaja kaasamisel peaks hindama tema kompetentsi põhiliste äriprotsesside mõistmisel:

 • Kuidas tekib finantsinfo? Mis on kanne? Deebet ja kreedit?
 • Kuidas koostatakse kasumiaruanne, bilanss ja rahavoogude aruanne?
 • Kuidas toimib konsolideerimine?
 • Kuidas muuta strateegia mõõdetavaks?
 • Mis on tootekasumlikkus ja millised on selle mõõtmise eeldused
 • Kuidas saada kontrolli alla toote-ja kliendiloendid?
 • Kuidas korraldada planeerimine 100 000 toote ja 10 000 kliendi korral?

Juhtimisinfo vajaliku info tekkimiseks on sageli vajalik igapäevase infotöötluse ümberkorraldamine. Optime kogemus võimaldab kiirelt kasutusele võtta parimaid praktikaid, mis ennast mitmel pool tõestanud. Optime juurutusmetoodika ei nõua kliendilt põhjalikku ärianalüüsi mõistmist, suudame aru saada juhtimisinfo probleemidest ja pakkuda neile lahendusi.

Lisaväärtus Optime toodetega

Juhtimisinfosüsteemi loomine ja haldamine on protsess, kus soovid paratamatult kasvavad koos kompetentsi kasvamisega. Alustades peamiste ärivaldkondade analüüsist jõutakse üha laiema katvuseni ning lihtsamalt analüüsilt liigutakse planeerimisele. Juhtimisinfosüsteemi jätkusuutlikkuse seisukohast on oluline näha vajaduste kasvu ette juba esmase funktsionaalsuse loomisel, et mitte hiljem taas otsast alustada. Optime andmemudel toetab süsteemi lihtsat laiendamist planeerimis- ja kuluarvestusfunktsioonidega.

Optime tooted

Microsofti BI platvorm kasutab standardseid tehnoloogiaid - SQL,MDX jne. Optime on loonud tooted, mis samu tehnoloogiaid kasutades võimaldavad laiendada platvormi funktsionaalsust. Optime toodete abil saab lihtsalt lisada tsentraalse integreeritud äriplaneerimise, kasutades selleks OLAP serveri MDX write-back funktsionaalust või Optime tehnoloogiata Tabular mudelitesse (Analysis Services/PowerBI Premium) kirjutamiseks ja lihtsalt konfigureeritavaid planeerimisvorme. Master data haldamiseks saab lihtsalt kirjeldada kasutajaliideseid tabelitele ning andmelao juhtimiseks kasutada SQLina kirjeldatud tööde käivitamise ja andmete manipuleerimise funktsioone. Optime rakenduste kasutamine võimaldab kogu andmelao juhtimise üle anda ärikasutajatele.

Lihtne ja selge maksumus, kiire tasuvus

Kaasaegse juhtimisinfosüsteemi loomine ei ole enam ainult suurte ja rikaste ettevõtete privileeg, lahendused on kättesaadavad keskmisele ning isegi väiksematele ettevõtetele. Tavapäraseks riskiks infosüsteemide loomisel on projekti venimine üle aja- ja eelarvepiiride. Meie hinnaskeem on lihtne ja läbipaistev – juba projekti alguses fikseeritakse juurutuse maksumus, mis välistab ebameeldivad üllatused projekti käigus. Lahenduse aluseks olevat MIcrosfot BI platvormi on võimalik kasutada nii enda serveritel kui pilvelahendusena.