ABC

Optime - planeerimine, eelarvestamine, andmelao haldamine

Planeerimine (eelarvestamine) on iga eduka ettevõtte oluline juhtimistegevus. Planeerimissüsteem seob erinevate valdkondade - müük, turundus, tootmine, finants jne - ühtseks tervikuks. Koos eelneva tegevuse analüüsiga luuakse planeerimisprotsessis parim arusaam tulevikust ning kavandatakse edu aluseks olevad tegevused. Hea tarkvara eelarvestamiseks ja prognoosimiseks on lihtne, paindlik ning mõistliku maksumusega.

Sageli kasutatavatest Exceli failidest andmete koondamine ühtsesse süsteemi on ajamahukas ja oht vigade tekkimiseks on suur. Kasutajad kulutavad rohkem aega andmete sisestamisele ja konsolideerimisele, kui andmete analüüsile.

Optime lihtsalt kasutatav eelarvestamise tarkvara võimaldab paljudel kasutajatel samaaegselt sisestada planeerimisandmeid läbi paindlike kasutajavormide veebis. Andmed sisestatakse üks kord ja konsolideerimine toimub reaalajas.

Planeerimine

Tõhus planeerimine

Planeerimisprotsessis osalemiseks piisab veebilehtisejast. Kasutajate ligipääs on kontrollitav ja juhitav, mis võimaldab piirata iga kasutaja vaate ainult temale oluliste andmetega. Andmete sisestamise keskkond on sarnane excelile. Veebivorm võimaldab andmeid sisestada, kopeerida-salvestada ja sarnaselt excelile ‘lohistada’

Integratsioon Exceliga - samal ajal avatud exceli failis saab luua arvutusi kogu exceli funktsionaalsust kasutades ja tulemused kiirelt importida planeerimisvormile

Kommentaaride lisamine - sisestatud andmetele saab lisada kommentaare, mis sarnaselt andmetega on koheselt kättesaadavad aruandluseks

Keskne äriloogika ja vormide haldamine - kesksed planeerimisloogikad (valemid, jaotused jms), mida saab ka rakenduse kaudu hallata.

Thumbnail

Planeerimine ja eelarvestamine

Integratsioon Exceliga

Planeerimisvormi saab integreerida exceliga - samal ajal avatud exceli failis saab luua arvutusi kogu exceli funktsionaalsust kasutades ja tulemused kiirelt importida planeerimisvormile

Planeerimine ja eelarvestamine

Kommentaaride lisamine

Sisestatud andmetele saab lisada ka kommentaare, mis sarnaselt andmetega on koheselt kättesaadavad aruandluseks

Planeerimine ja eelarvestamine

Tsentraalne planeerimisvormide haldus

Võimaldab MDX keelt valdaval kasutajal kirjeldada dünaamilisi veebivorme MS SQL Server Analysis Service/Azure Analysis Services / PowerBI Premium planeerimisandmete haldamiseks. Vormide kirjeldamisel saab kasutada ka muutujaid, mis võimaldab filtreid/elemente üheaegselt muuta mitmel vormil korraga – näiteks planeerimisperioodi muutusel lisada kõikidele vormidele perioodi veerge vms.

Thumbnail

Master data

Loendite haldamine

Andmelao haldamisel on kvaliteetsed loendid ja tugitabelid kriitilise tähtsusega.Kiire kasutajaliidese loomine realtsioonilistele andmetele - loendid, vastavused,reeglid. Lisa rippmenüüd, kontrollreeglid ja seo leonditega tegevusi.

Thumbnail

Master data

Integratsioon Exceliga

Halda loendeid lihtsalt Exceli abil. Loendid on eksporditavad Excelisse ning uued ja muudetud kirjed imporditavad Excelist. Ka suuremate loendite haldamine on lihtne.

Thumbnail

Andmelao haldamine

Andmelao haldusfunktsioonid

Andmelao haldusfunktsioonid - laadimiste käivitamine, mudelite protsessimine, logide jälgimine on lihtsalt kättesaadavad ärikasutajale. IT ei pea tegelema juhtimisinfosüsteemi administreerimisega.

Thumbnail

API

API

API annab võimaluse liidestada master data väliste süsteemidega, juhtida tegevuse workflow’de abil ning kasutada laiu võimalusi mida pakub näiteks Azure Logic Apps või Power Platform'

Thumbnail

Server

EUR 330 /Kuu /Year

Server + 5 kasutajat

  • 1 server
  • 5 nimelist kasutajat
Võta ühendust!

Lisakasutaja

EUR 9.6 /Kuu /Year

  • 1 nimeline lisakasutaja
Võta ühendust!

Tugileping

Küsi pakkumist!

  • Kasutajatugi
  • Konsultatsioon
Võta ühendust!