ABC

Ressursikeskne majandusarvestus

Ressursikeskse majandusarvestuse juurutamine on kõige suuremat väärtust loov samm kuluarvestussüsteemide korrastamisel, täpsemalt ressursikeskse majanduarvestuse kohast ettevõttes saad lugeda siit. …

ABC

Ressursside kirjeldamine kuluarvestuses

Tegevuspõhise kuluarvestuse juures räägime palju ressurssidest, mis need ressursid siis on? Kuidas ikkagi leida ettevõtte käsutuses olevad ressursid? Kuidas on seotud tegevuspõhine kuluarvestus ja …